Tři scenáristé. Třináct špičkových českých a slovenských výtvarníků.

Třináct komiksů nakreslených podle vyprávění třinácti skutečných lidí. Třináct strhujících příběhů z válečné fronty, koncetračních táborů, komunistického kriminálu i prostředí Státní bezpečnosti.

O komiksu Objednat knihu

O komiksu

Komiksová kniha Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století je určená pro všechny příznivce této formy zpracování i pro zájemce o naši nedávnou minulost. Příběhy pojednávají o konfliktu konkrétních lidí s totalitní mocí a jsou pestré jako život sám – přinášejí vítězství i prohry, velké heroické činy i lidské slabosti a vyrovnání se s nimi.

Hrdinové, které životní osud či zhoubná moc totalitního režimu vystavila přetěžké zkoušce, dokázali během jediného okamžiku obětovat  pro záchranu druha nebo skupiny naprosto vše, a to aniž by sami pro sebe mohli něco získat. Věříme, že právě takový postoj je třeba neustále připomínat a přibližovat jej především generaci mladých lidí, jejichž vlastní zkušenosti i životní podmínky se dnes zdají být od podobných okamžiků zlomu na míle vzdálené.

Knihu připravilo občanské sdružení Post Bellum, které zaznamenává svědectví válečných veteránů, bývalých vězňů koncentračních táborů, politických vězňů, ale i komunistů a agentů StB a mnoho dalších pamětníků totalitní doby. Sdružení oslovilo přední české a slovenské tvůrce komiksu, vybralo ze svého archivu třináct zaznamenaných zajímavých vzpomínek a dalo vzniknout unikátnímu počinu nejen na české komiksové scéně, ale také na poli popularizace naší historie.

„Děláme vlastně prostou práci – natáčíme s pamětníky výjimečných i obyčejných událostí naší nedávné minulosti rozhovory. Záznamy pak ukládáme na internetový portál Paměť národa. Z této sbírky vznikají rozhlasové dokumenty, výstavy, knihy a v těchto dnech také komiksy. Doufáme, že příběhy zaujmou díky komiksovému zpracování i ty, kteří se o naši moderní historii příliš nezajímají,“ říká Mikuláš Kroupa, ředitel sdružení Post Bellum a společně s Adamem Drdou a Davidem Bartoněm také autor komiksových scénářů.

Pestré je také výtvarné ztvárnění cyklu - každý z třinácti příběhů nakreslil jiný výtvarník. Projekt je tak i přehlídkou současného česko-slovenského komiksu. „Vytipovali jsme umělce stojící na špičce současné tvorby a jsme rádi, že většina z nich spolupráci přijala,” uvedla koordinátorka projektu Jana Fantová. Výtvarníci komiksů jsou Tomáš Kučerovský, Toy_Box, Nikkarin, Vojtěch Šeda, Václav Šlajch, Jan Bažant, Miloš Mazal, Vhrsti, Martin Plško, Jiří Husák, Prokop Smetana, Petr Včelka a Branko Jelinek.

Kapitoly

„Příběhy jsou často provázané, nesnadné výkladu a brání se zjednodušení – tak jako dějiny samotné.“
Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum

Recenze

S jistou dávkou nadsázky lze říct, že první český dokumentární komiks splnil svůj úkol - přiblížit moderní dějiny širší společnosti a hlavně mladým - dokonce ještě dříve, než se dostal na pulty knihkupectví. – Kateřina Čopjaková, lidovky.cz

Zatímco během totalitních režimů sloužily kreslené příběhy propagandě nebo byly úplně vytlačeny z kulturního a společenského života, dnes komiks dokazuje, že dokáže se silným účinkem podat i ta nejvážnější témata. – Tereza Drahoňovská, iDnes

V tom nejlepším slova smyslu tu jde o doporučenou školní četbu - tu nejdoporučenější. A co je taky důležité, hlavně pro čtenáře mého, tedy žravého typu: NELZE se od toho odtrhnout. – Miloš Urban, Respekt

Dokumentární album Ještě jsme ve válce vychází z rozhlasového seriálu, drží se reality natolik, že by jej mohli brát vážně i ti, již sestavují školní osnovy. – Magdalena Čechlovská, Hospodářské noviny

Objednat knihu

Objednat knihu

Komiksovou knihu zakoupíte se slevou na v E-shopu Paměti národa.

Naší prací je sbírat vzpomínky pamětníků a zajímavým způsobem je vyprávět dál. To děláme různými cestami, ať už prostřednictvím knih, výstav, rozhlasových dokumentů nebo filmů.

Finanční prostředky, které získáme prodejem věcí v e-shopu, nám pomáhají naše aktivity dále rozšiřovat.

Děkujeme za vaši podporu!

E-shop Paměti národa